0xAi Stable Diffusion Prompt Generator to prosta strona internetowa, która zajmuje kilka słów opisujących to, czego chcesz i napisze monit specyficzny dla stabilnej dyfuzji i przekaże go do API, a następnie zwróci żądany obraz.