5-Out to narzędzie do prognozowania restauracji, które optymalizuje dochód netto dzięki zaawansowanym funkcjom. Kluczowe cechy i zalety to:

  • Integracja danych : Łączy informacje z różnych systemów, takich jak punkt sprzedaży, planowanie pracy, zakupy i zapasy, pogoda, media społecznościowe, zamówienia, wiadomości i wydarzenia.
  • Zaawansowana analityka : wykorzystuje uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję i analizę predykcyjną do automatyzacji podejmowania decyzji i zwiększania rentowności.
  • Wgląd w czasie rzeczywistym : oferuje zoptymalizowane harmonogramy pracy i zakupów, raporty podsumowujące i śledzi wydajność w czasie.

Przypadki użycia dla 5-Out obejmują szereg firm restauracyjnych:

  • Zwiększ rentowność dzięki opartym na danych rekomendacjom dla restauracji szybkiej obsługi, barów, kawiarni i nie tylko.
  • Usprawniaj harmonogramy pracy i zakupów dzięki analizom w czasie rzeczywistym.
  • Monitoruj i śledź wydajność w czasie dzięki raportom podsumowującym.

Dzięki łatwej konfiguracji, niewymagającemu wdrażania ani konfiguracji pracowników i zaledwie 5 minut na rozpoczęcie, 5-Out jest idealnym rozwiązaniem do poprawy wyników finansowych Twojej restauracji.