AgentGPT umożliwia konfigurowanie i wdrażanie autonomicznych agentów AI. Nazwij swoją niestandardową sztuczną inteligencję i zachęć ją do osiągnięcia dowolnego celu, jaki można sobie wyobrazić. Będzie próbował osiągnąć cel, myśląc o zadaniach do wykonania, wykonując je i ucząc się na wynikach

Kluczowe cechy

  • Tworzenie agenta przez dodanie nazwy/celu i wdrożenie go.
  • Zatrzymywanie uruchomionego agenta.
  • Integracja z OpenAI API (wymaga własnego klucza API użytkownika).
  • Linki do stron Discord, Twitter i GitHub witryny.
  • Możliwość sponsorowania projektu.

Przypadków użycia:

  • Wdrażanie agentów AI do różnych zadań poprzez określenie nazwy i celu.
  • Zatrzymywanie agentów, gdy nie są już potrzebni.
  • Współpraca i bycie na bieżąco ze społecznością poprzez Discord, Twitter i GitHub.
  • Sponsorowanie projektu w celu wsparcia jego rozwoju.