Open Source GPT -3 Powered CLI Obecna długość zachęty to ~ 840 tokenów, a cena text-davinci-002 to 0,02 $ za 1K tokenów, czyli ~ 0,017 $ za polecenie. Zobaczymy, czy uda nam się poprawić reakcję, a także zmniejszyć koszt jednego polecenia dzięki dostrajaniu.