AI Toolbox to zbiór narzędzi, które pomagają specjalistom ds. innowacji i przedsiębiorcom generować pomysły i usprawniać ich procesy innowacyjne. Kluczowe narzędzia obejmują:

  • Generator skryptów wywiadów : pomaga użytkownikom generować skrypty wywiadów do celów badawczych, zapewniając wgląd w potrzeby docelowych odbiorców i problemy.
  • How Might We Statement Generator : pomaga użytkownikom sformułować wyzwania projektowe w sposób, który zachęca do kreatywnego rozwiązywania problemów.

Przypadki użycia AI Toolbox obejmują:

  • Generowanie i udoskonalanie pomysłów dla specjalistów ds. innowacji i przedsiębiorców.
  • Usprawnianie procesu innowacji poprzez dostarczanie narzędzi do lepszego zrozumienia docelowych odbiorców i wyzwań związanych z projektowaniem ram.
  • Zachęcanie do kreatywnego rozwiązywania problemów za pomocą generatora stwierdzeń How Might We.

AI Toolbox to cenne źródło informacji dla tych, którzy chcą usprawnić swoje procesy innowacyjne i generować nowe pomysły.