AICheatCheck to narzędzie AI zaprojektowane w celu zachowania integralności akademickiej poprzez weryfikację autentyczności prac uczniów. Kluczowe cechy i zalety to:

  • Wysoka dokładność : wykrywa obecność treści wygenerowanych przez GPT z dokładnością 99,7%.
  • Dogłębna analiza : analizuje strukturę zdań i czytelność, aby upewnić się, że praca uczniów nie jest tworzona przez sztuczną inteligencję
  • Dostępność wersji demonstracyjnej : uniwersytety i firmy mogą umówić się na demonstrację lub skontaktować się z AICheatCheck za pośrednictwem swojej strony internetowej

Przypadki użycia AICheatCheck są idealne dla instytucji edukacyjnych:

  • Uniwersytety i kolegia mające na celu utrzymanie integralności akademickiej i zapobieganie oszustwom generowanym przez sztuczną inteligencję
  • Nauczyciele , którzy chcą rozpoznawać treści napisane przez AI w pracy uczniów
  • Firmy wymagające weryfikacji autentyczności przesłanych prac

Polityka prywatności i polityka plików cookie AICheatCheck są dostępne na ich stronie internetowej, zapewniając przejrzystość i przyjazność dla użytkownika.