Bezpłatna biblioteka typu open source (MIT) do tworzenia i wywoływania w pełni wpisanych potoków generatywnej sztucznej inteligencji. Stwórz obraz za pomocą głosu lub wiersz za pomocą obrazu! Wykorzystaj generatywną sztuczną inteligencję do przypadków użycia, o których wcześniej nie pomyślałeś.