Amnet Digital oferuje wyspecjalizowane usługi w różnych dziedzinach, w tym Data Science, Data Engineering, Data Analysis, Advanced Business Intelligence & Analytics, Digital Transformation, Product Development i Quality Assurance. Jesteśmy dumni z tego, że budujemy niezależne od technologii i gotowe na przyszłość centra doskonałości (CoE) dla naszych klientów.

  • Swift Insights : narzędzie ułatwiające pozyskiwanie danych do wizualizacji obsługiwanej przez sztuczną inteligencję.
  • Swift Data : modułowy produkt MDM, który zarządza krytycznymi danymi przedsiębiorstwa.

Przypadków użycia

  • Efektywniej zarządzaj krytycznymi danymi przedsiębiorstwa.
  • Ułatw pozyskiwanie danych do wizualizacji.
  • Zdobądź cenne informacje dzięki praktycznym spostrzeżeniom opartym na sztucznej inteligencji.