To narzędzie nadaje priorytet Twojej prywatności i chroni poufne informacje, usuwając wszelkie ślady poprzednich rozmów.

Kluczowe cechy:

  1. Automatyczne czyszczenie historii czatu: Usuwa poprzednie rozmowy podczas wizyty w witrynie.
  2. Zwiększona prywatność: chroni poufne informacje przed potencjalnym ujawnieniem.
  3. Łatwy w użyciu: Automatycznie aktywuje się podczas odwiedzania chat.openai.com.

Przypadków użycia:

• Chroń dane osobowe lub poufne podczas interakcji online.

• Zmniejsz ryzyko wycieku informacji lub przypadkowego ujawnienia.

• Utrzymuj czyste środowisko czatu, wolne od bałaganu z poprzednich rozmów.