Byterat to platforma danych dla inżynierów akumulatorów, która uwalnia pełny potencjał danych testowych akumulatorów.