Caroot to asystent AI, który pomaga niezależnym pracownikom zmaksymalizować ich produktywność. Jesteśmy kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania zadaniami, obsługi koncertów i usprawniania komunikacji. Możesz po prostu złożyć swoje żądania, a następnie poczekać, aż Caroot zwróci dane wyjściowe w krótkim czasie, bez zarządzania procesem przez cały czas