Censius to platforma AI Observability Platform, która pomaga organizacjom każdej skali w zapewnieniu, że ich modele uczenia maszynowego będą działać w środowisku produkcyjnym. Firma uruchomiła swoją flagową platformę obserwowalności sztucznej inteligencji, która pomaga zwiększyć odpowiedzialność i wyjaśnialność projektów związanych z nauką o danych. Kompleksowe rozwiązanie do monitorowania ML pomaga proaktywnie monitorować całe potoki ML w celu wykrywania i naprawiania problemów ML, takich jak dryf, pochylenie, integralność danych i problemy z jakością danych.