Charm może generować, przekształcać i analizować dowolne dane tekstowe w Arkuszach Google. Używaj go do czyszczenia danych, generowania treści, kategoryzacji opinii i innych przypadków użycia.