Automatyczne odświeżanie ChatGPT ma na celu utrzymywanie aktualności sesji ChatGPT poprzez automatyczne odświeżanie ich w tle, eliminując błędy sieci i kontrole Cloudflare.

Kluczowe cechy:

  1. Kompatybilność: Działa z Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera i Brave przez Tampermonkey lub Violentmonkey.
  2. Automatyczne odświeżanie w tle: Odświeża sesje ChatGPT w regularnych odstępach czasu bez zakłócania Twojej aktywności.
  3. Unikaj błędów sieciowych i kontroli Cloudflare: utrzymuj płynne działanie ChatGPT bez przerw.

Przypadków użycia:

• Usprawnij korzystanie z ChatGPT: Utrzymuj sesje na bieżąco i unikaj zakłóceń spowodowanych błędami sieciowymi i kontrolami Cloudflare.

Dzięki automatycznemu odświeżaniu ChatGPT użytkownicy mogą cieszyć się bezproblemowym korzystaniem z ChatGPT, pozwalając im skupić się na swoich zadaniach bez przerw.