Zdjęcia dowolnego rozmiaru można importować i edytować w cleanup.pictures, zaawansowanych narzędziach do edycji sztucznej inteligencji, usuwaniu tła, aktualizowaniu obrazu itp.