Commander GPT to aplikacja komputerowa zaprojektowana w celu zwiększenia komfortu pracy ze sztuczną inteligencją poprzez zapewnienie prostego, ale wydajnego interfejsu poleceń umożliwiającego dostęp do ChatGPT bez odchodzenia od klawiatury. Jest dostępny zarówno na komputery Mac, jak i PC.

Cechy:

  • Czat : uzyskaj dostęp do GPT za pomocą prostego polecenia na dowolnej używanej aplikacji.
  • Generuj obrazy : Twórz obrazy jednym kliknięciem, korzystając z modelu Dall-E OpenAI.
  • Przetłumacz : wybierz język, a Commander GPT przetłumaczy dowolny tekst wybrany za pomocą GPT.
  • Filmy z YouTube : podaj adres URL filmu z YouTube, a Commander odpowie na wszelkie pytania na podstawie transkrypcji.

Ulepszenia przepływu pracy

  • Pracuj szybciej : Commander GPT otwiera się przed wszystkimi innymi oknami, umożliwiając korzystanie z niego bez przerywania pracy.
  • Dostęp za pomocą jednego polecenia : użyj Command+Shift+G, aby otworzyć Commander GPT, wpisz polecenie i naciśnij enter.
  • Zobacz swoją historię : Commander GPT przechowuje lokalną historię wszystkich twoich sesji.
  • Dostosuj swojego asystenta : przekaż niestandardowe monity systemowe do GPT i zmień sposób, w jaki odpowiada.