Conju to platforma, która pozwala użytkownikom tworzyć i zarabiać na aplikacjach opartych na sztucznej inteligencji bez znajomości programowania. Zawiera płótno typu „przeciągnij i upuść” i oferuje różnorodne przypadki użycia.

Kluczowe cechy:

  • Płótno typu „przeciągnij i upuść” do łatwego tworzenia aplikacji
  • Nie jest wymagana znajomość kodowania
  • Mieszaj i dopasowuj modele według potrzeb
  • Używaj modeli tekstu, obrazu lub zamiany mowy na tekst

Przypadków użycia:

  • Łańcuchy podpowiedzi 101: Twórz złożone przepływy pracy AI, używając danych wyjściowych jednego podpowiedzi jako danych wejściowych dla innego
  • Publikuj aplikacje bezpośrednio z Conju