Ma gotowe narzędzie do wielu przypadków użycia, które pomagają w produktywności i kreatywności, takich jak zarządzanie produktami, marketing, programowanie, przewidywanie, kapitał podwyższonego ryzyka i nie tylko