CreativAI to narzędzie do pisania stworzone w celu zautomatyzowania i dostosowania procesu tworzenia treści oraz uczynienia procesu pisania wydajnym, przyjemnym i produktywnym dla wszystkich.