Narzędzia artystyczne AI zapewniają artystom wyjątkowe korzyści, takie jak zwiększona kreatywność , techniki oszczędzające czas i nowe możliwości artystyczne . Niektóre przypadki użycia obejmują: Transfer stylu : Algorytmy sztucznej inteligencji mogą zastosować styl jednej grafiki do drugiej, tworząc nowe dzieło sztuki. Sztuka generatywna : systemy sztucznej inteligencji mogą samodzielnie tworzyć oryginalne dzieła sztuki, poszerzając artystyczne granice. Ulepszanie obrazu : narzędzia sztucznej inteligencji mogą poprawiać jakość obrazów poprzez usuwanie szumów, zwiększanie rozdzielczości i dostosowywanie kolorów.