Narzędzia asystenta poczty e-mail oparte na sztucznej inteligencji zapewniają znaczące korzyści, takie jak oszczędność czasu , zwiększona produktywność i lepsza komunikacja . Narzędzia te mogą być wykorzystywane w różnych przypadkach użycia, w tym: Redagowanie wiadomości e -mail: asystenci korzystający ze sztucznej inteligencji mogą szybko redagować profesjonalne i spersonalizowane wiadomości e-mail na podstawie danych wprowadzanych przez użytkowników. Zarządzanie skrzynką odbiorczą : narzędzia e-mail AI mogą automatycznie sortować, kategoryzować i ustalać priorytety przychodzących wiadomości e-mail, usprawniając skrzynkę odbiorczą użytkownika. Planowanie : asystenci AI mogą skutecznie obsługiwać wezwania na spotkania i wydarzenia w kalendarzu, zapewniając bezproblemowe planowanie i koordynację.