Narzędzia AI do opieki zdrowotnej zapewniają liczne korzyści w dziedzinie medycyny, takie jak ulepszona diagnostyka , spersonalizowane leczenie i lepsza opieka nad pacjentem . Niektóre przypadki użycia obejmują: Diagnoza chorób : Algorytmy sztucznej inteligencji mogą analizować obrazy i dane medyczne, aby identyfikować choroby dokładniej i szybciej niż tradycyjne metody. Odkrywanie leków : modele AI mogą pomóc w odkrywaniu nowych leków i przewidywaniu ich skuteczności, skracając czas i zmniejszając koszty badań. Zdalne monitorowanie pacjenta : urządzenia zasilane sztuczną inteligencją mogą zdalnie monitorować stan zdrowia pacjentów, umożliwiając szybkie interwencje i lepsze zarządzanie chorobami przewlekłymi.