Narzędzia sztucznej inteligencji z niskim kodem/bez kodu zapewniają znaczące korzyści, takie jak łatwość użytkowania , szybki rozwój i minimalna wymagana wiedza programistyczna . Narzędzia te mogą być wykorzystywane w różnych przypadkach użycia, w tym: Tworzenie chatbotów : oparte na sztucznej inteligencji platformy niskokodowe umożliwiają użytkownikom tworzenie konwersacyjnych chatbotów bez rozległej wiedzy na temat kodowania. Automatyzacja przepływu pracy : narzędzia bez kodu mogą pomóc zautomatyzować powtarzalne zadania i usprawnić procesy biznesowe. Analiza danych : oparte na sztucznej inteligencji platformy niskokodowe mogą uprościć analizę i wizualizację danych dla użytkowników o ograniczonym zapleczu technicznym.