Narzędzia badawcze AI zapewniają znaczące korzyści w dziedzinie badań, takie jak przyspieszone odkrycia , ulepszona analiza danych i lepsza współpraca . Kluczowe przypadki użycia obejmują: Przegląd literatury : Algorytmy sztucznej inteligencji mogą analizować ogromne ilości literatury naukowej, wydajniej identyfikując odpowiednie artykuły i trendy. Analiza danych : modele uczenia maszynowego mogą przetwarzać i interpretować złożone zestawy danych, odkrywając cenne spostrzeżenia i wzorce. Odkrywanie leków : narzędzia sztucznej inteligencji mogą przewidywać potencjalnych kandydatów na leki i ich interakcje, przyspieszając proces opracowywania leków.