Narzędzia sprzedażowe AI zapewniają znaczne korzyści w branży sprzedaży, takie jak generowanie potencjalnych klientów , segmentacja klientów i prognozowanie sprzedaży . Narzędzia te mogą być wykorzystywane w różnych przypadkach użycia, w tym: Ocena potencjalnych klientów : algorytmy sztucznej inteligencji oceniają potencjalnych klientów i ustalają ich priorytety na podstawie prawdopodobieństwa ich konwersji, pomagając zespołom ds. sprzedaży skoncentrować się na potencjalnych klientach o dużym potencjale. Optymalizacja cen : narzędzia cenowe oparte na sztucznej inteligencji analizują trendy rynkowe i zachowania klientów, aby określić optymalną strategię cenową. Prognozowanie sprzedaży : modele uczenia maszynowego mogą przewidywać trendy sprzedaży i pomagać firmom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zapasów i alokacji zasobów.