Narzędzia arkuszy kalkulacyjnych AI zapewniają znaczne korzyści, takie jak automatyczna analiza danych , wykrywanie błędów i możliwości prognozowania . Narzędzia te mogą być stosowane w różnych przypadkach użycia, w tym: Analiza danych : algorytmy sztucznej inteligencji mogą analizować duże zbiory danych i dostarczać cennych informacji, ułatwiając podejmowanie decyzji opartych na danych. Wykrywanie błędów : sztuczna inteligencja może identyfikować błędy i niespójności w arkuszach kalkulacyjnych, zapewniając dokładność danych i zmniejszając ryzyko kosztownych błędów. Prognozowanie : narzędzia arkuszy kalkulacyjnych oparte na sztucznej inteligencji mogą przewidywać przyszłe trendy i wyniki na podstawie danych historycznych, umożliwiając lepsze planowanie i podejmowanie decyzji.