Narzędzia do edycji wideo AI zapewniają znaczące korzyści, takie jak zautomatyzowana edycja , ulepszone efekty wizualne i przepływ pracy oszczędzający czas . Narzędzia te mogą być wykorzystywane w różnych przypadkach użycia, w tym: Zautomatyzowana edycja : Algorytmy sztucznej inteligencji mogą analizować zawartość wideo i automatycznie dokonywać cięć lub edycji na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów. Poprawa efektów wizualnych : narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą poprawiać efekty wizualne, generując realistyczne animacje, usuwając tło i gradację kolorów. Podsumowanie wideo : sztuczna inteligencja może analizować i łączyć długie filmy w krótsze, podsumowane wersje, podkreślając kluczowe momenty.