• Dziesiątki pracowników technicznych dyskutuje o możliwości zastąpienia ich przez sztuczną inteligencję w miejscu pracy Blind.
  • Opracowują strategię, kiedy sztuczna inteligencja ich zastąpi i kwestionują, czy to koniec „złotego wieku”.