ChatGPT to jeden z najbardziej zaawansowanych obecnie modeli języka naturalnego, stworzony przez firmę OpenAI. Pozwala użytkownikom na interakcję ze sztuczną inteligencją zdolną do generowania dokładnych i spójnych odpowiedzi na pytania i prośby w języku naturalnym. Do tej pory użytkownicy mogli uzyskiwać dostęp do ChatGPT za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji mobilnych, programów innych firm, a nawet skrótów Siri. Istnieje jednak nowy sposób interakcji z tą sztuczną inteligencją: JavaGPT.

Co to jest JavaGPT?

JavaGPT to aplikacja Java, która umożliwia użytkownikom interakcję z ChatGPT bezpośrednio w dowolnej wersji systemu Windows, od Windows 98 do Windows 11. To nowe narzędzie oferuje prosty i przejrzysty graficzny interfejs użytkownika, w którym użytkownicy mogą wpisywać swoje pytania, prośby i otrzymywać odpowiedzi od AI, wszystko na jednym ekranie.

Funkcje Java GPT

Do najwybitniejszych cech JavaGPT należą:

  • Graficzny interfejs użytkownika: Aplikacja oferuje prosty i łatwy w użyciu graficzny interfejs użytkownika.
  • W czasie rzeczywistym: Odpowiedzi są generowane w czasie rzeczywistym, umożliwiając płynną i szybką interakcję.
  • Zapisany czat: każdy czat jest automatycznie zapisywany, umożliwiając użytkownikom dostęp do poprzednich czatów w dowolnym momencie.
  • Eksport i import czatów: Użytkownicy mogą eksportować swoje czaty, a następnie importować je w JavaGPT, co zapewnia większą elastyczność.
  • Zapisywanie czatów w formacie JSON: Czaty są zapisywane w formacie JSON, dzięki czemu użytkownicy mogą je czytać w dowolnym edytorze tekstu.
  • Dostosowanie interfejsu: Użytkownicy mogą dostosować interfejs, zmieniając rozmiar okna, wybierając różne widoki i zmieniając nazwy czatów.

Jak korzystać z JavaGPT

Aby korzystać z JavaGPT, użytkownicy muszą wykonać poniższe czynności:

  • Pobierz i zainstaluj środowisko Java Runtime Environment dla systemu Windows, jeśli nie zostało jeszcze zainstalowane.
  • Udaj się na stronę JavaGPT GitHub i pobierz plik zip.
  • Pobierz klucz OpenAI API i wklej go do pliku config.properties.
  • Uruchom JavaGPT, klikając dwukrotnie plik JavaGPT.jar.

Po uruchomieniu JavaGPT użytkownicy mogą wpisać swoje pytania lub prośby na dole okna i kliknąć „Prześlij”, aby otrzymać odpowiedzi od ChatGPT. Czaty są automatycznie zapisywane i mogą być eksportowane i importowane w razie potrzeby.

JavaGPT jest przykładem tego, jak programiści mogą wykorzystać technologię OpenAI do tworzenia nowych aplikacji i usług opartych na sztucznej inteligencji. To narzędzie jest przykładem tego, jak sztuczna inteligencja może być dostępna dla szerokiej gamy użytkowników, co może zachęcić do jej wykorzystania w różnych dziedzinach i sektorach. Fakt, że czaty są zapisywane i mogą być eksportowane i importowane, zapewnia większą elastyczność i przenośność, co może być przydatne dla tych, którzy muszą korzystać z ChatGPT na różnych urządzeniach lub w różnych sytuacjach.