Projekty grupowe od dawna są uznawane za potencjał wspierania współpracy, komunikacji i umiejętności krytycznego myślenia. Jednak zarządzanie pracą grupową może być wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. W dzisiejszym, coraz bardziej cyfrowym świecie, Google Workspace oferuje szereg narzędzi ułatwiających wspólną naukę i pomagających uczniom odnosić sukcesy w projektach grupowych. Wspólne uczenie się jest ulepszone dzięki Google Workspace.

Czym jest wspólne uczenie się

Uczenie się oparte na współpracy to podejście edukacyjne, które obejmuje uczniów pracujących razem w małych grupach lub zespołach, aby osiągnąć wspólny cel lub wykonać zadanie. Zamiast uczyć się indywidualnie, uczniowie aktywnie współpracują z rówieśnikami, wymieniają się pomysłami i wspólnie rozwiązują problemy. Wspólne uczenie się może odbywać się w różnych formatach, takich jak projekty grupowe, dyskusje lub ćwiczenia rozwiązywania problemów.

Korzyści ze wspólnego uczenia się dla nauczycieli i uczniów obejmują:

Ulepszone umiejętności społeczne:

Uczenie się oparte na współpracy pomaga uczniom rozwijać podstawowe umiejętności społeczne, takie jak komunikacja, aktywne słuchanie, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. Umiejętności te są kluczowe dla odniesienia sukcesu w klasie i poza nią.

Myślenie wyższego rzędu:

Kiedy uczniowie współpracują, są narażeni na różne perspektywy i pomysły. Promuje to krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów i kreatywność, ponieważ uczniowie muszą wspólnie analizować, syntetyzować i oceniać informacje.

Zwiększona motywacja i zaangażowanie:

Wspólne uczenie się tworzy poczucie wspólnoty i przynależności, co może zwiększyć motywację i zaangażowanie uczniów. Kiedy uczniowie czują się związani z rówieśnikami, są bardziej skłonni do odgrywania aktywnej roli w procesie uczenia się i inwestowania w sukces swojej grupy.

Zwiększona samoocena i pewność siebie:

Pracując razem, uczniowie mogą osiągnąć więcej niż indywidualnie. To poczucie spełnienia może zwiększyć ich samoocenę i pewność siebie, prowadząc do lepszych wyników w nauce i bardziej pozytywnego nastawienia do nauki.

Wspólna odpowiedzialność za naukę:

W środowiskach uczenia się opartych na współpracy uczniowie biorą odpowiedzialność za naukę swoją i swoich rówieśników. Ta wspólna odpowiedzialność zachęca do odpowiedzialności i pomaga uczniom w głębszym zrozumieniu materiału.

Lepsza retencja i zrozumienie:

Uczenie się oparte na współpracy pozwala uczniom wyjaśniać sobie nawzajem pojęcia, zadawać pytania i wyjaśniać nieporozumienia. Proces ten pomaga utrwalić zrozumienie materiału i prowadzi do lepszego zapamiętywania informacji.

Instrukcja zróżnicowana:

Uczenie się oparte na współpracy zapewnia uczniom o różnych zdolnościach i doświadczeniach możliwość wspólnej pracy, umożliwiając im uczenie się od siebie nawzajem i wspieranie się. To integracyjne podejście pomaga zapewnić wszystkim uczniom możliwość odniesienia sukcesu.

Przygotowanie do prawdziwego świata:

W dzisiejszym globalnym, połączonym społeczeństwie umiejętność efektywnej współpracy jest niezbędna. Ćwicząc wspólne uczenie się, uczniowie rozwijają umiejętności pracy zespołowej i współpracy, które będą im dobrze służyć w przyszłej karierze i życiu osobistym.

Wspólne uczenie się z Google Workspace

Google Workspace jest niezbędnym narzędziem do wspólnego uczenia się, ponieważ zapewnia zestaw połączonych ze sobą aplikacji, które umożliwiają uczniom bezproblemową i wydajną współpracę, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji. Dzięki funkcjom współpracy w czasie rzeczywistym w narzędziach, takich jak Dokumenty, Prezentacje i Arkusze Google, uczniowie mogą jednocześnie edytować dokumenty, tworzyć prezentacje i analizować dane, rozwijając prawdziwe poczucie pracy zespołowej i współodpowiedzialności.

Ponadto Google Workspace oferuje narzędzia do komunikacji i organizacji, takie jak Google Meet, Kalendarz i Dysk, które ułatwiają dyskusje grupowe, planowanie projektów i przechowywanie plików. Przyjazny dla użytkownika interfejs i dostępność Google Workspace sprawiają, że jest to cenne źródło informacji dla uczniów o różnych stylach uczenia się i umiejętnościach. Wykorzystując Google Workspace w klasie, nauczyciele mogą stworzyć bardziej angażujące i integracyjne środowisko nauki, które promuje współpracę, krytyczne myślenie i umiejętności rozwiązywania problemów wśród uczniów.

Dokumenty Google: współpraca i edycja w czasie rzeczywistym

Dokumenty Google umożliwiają studentom wspólną pracę nad jednym dokumentem jednocześnie, dzięki funkcjom współpracy i edycji w czasie rzeczywistym. Pozwala to uczniom na wspólną burzę mózgów, pisanie i edytowanie swoich prac, bez kłopotliwego przesyłania dokumentów pocztą e-mail.

Wskazówka: Dokumenty Google najlepiej sprawdzają się w grupach składających się z 2-4 osób jednocześnie edytujących.

Nauczyciele mogą również monitorować postępy grupy, przekazywać informacje zwrotne i zgłaszać sugestie bezpośrednio w dokumencie. Użyj Control Alt M, aby wstawić komentarze do dokumentu, gdy uczniowie są w trakcie burzy mózgów, aby pomóc uczniom dalej myśleć.

Google Workspace zapewnia bogactwo narzędzi, które sprawiają, że wspólne uczenie się jest bardziej dostępne i wydajne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Wykorzystując te narzędzia i techniki, możesz tworzyć angażujące i udane projekty grupowe, które wspierają pracę zespołową, komunikację i umiejętności krytycznego myślenia. Wdrażając te strategie w swojej klasie, odkryjesz siłę współpracy i korzyści, jakie przynosi ona uczniom.

Aby zachęcić do recenzowania i dyskusji, uczniowie mogą korzystać z funkcji komentowania, aby zostawiać opinie i odpowiadać na sugestie innych. Zademonstruj uczniom, jak włączyć „Tryb sugestii” w menu Widok. Redagując pracę innego ucznia, uprzejmie jest sugerować poprawki, zamiast zmieniać czyjeś słowa.

Prezentacje Google: wspólne prezentacje

Prezentacje Google to potężne narzędzie do tworzenia prezentacji grupowych. Uczniowie mogą pracować razem nad jednym zestawem slajdów, dzieląc pracę i dodając własne slajdy. Platforma obsługuje również współpracę w czasie rzeczywistym, dzięki czemu uczniowie mogą przeglądać i edytować swoje slajdy w trakcie pracy.

Każdy slajd w Prezentacjach Google ma unikalny adres URL. Uczniowie mogą przesłać łącze do poszczególnych slajdów, nad którymi pracowali, aby umożliwić nauczycielowi przejrzenie poszczególnych wkładów w pracę zespołową.

Wskazówka: włączenie linków do konkretnego slajdu w Google Classroom usunie odwołanie do slajdu. Poproś uczniów o przesłanie linków do formularza Google. Formularz prosi uczniów o zastanowienie się nad swoim udziałem i podanie linków do slajdów, do których się przyczynili.

Arkusze Google: organizowanie i analizowanie danych

Arkusze Google są nieocenionym narzędziem w przypadku projektów obejmujących gromadzenie danych, gromadzenie badań lub analizę. Uczniowie mogą współpracować nad udostępnionym arkuszem kalkulacyjnym, aby wprowadzać, organizować i analizować badania i dane w czasie rzeczywistym.

Wbudowane funkcje, takie jak sprawdzanie poprawności danych, filtrowanie i formatowanie warunkowe, mogą pomóc w zapewnieniu dokładności i spójności.

Wskazówka: poproś uczniów, aby skategoryzowali swoje badania za pomocą spójnego kodu w jednej kolumnie arkusza kalkulacyjnego. Ułatwia to sortowanie i filtrowanie różnych elementów projektu.

Nauczyciele mogą również używać Arkuszy Google do śledzenia postępów grupy i konfigurowania szablonów zarządzania projektami, aby pomóc uczniom zachować porządek i wykonywać zadania.

Formularze Google: usprawnione zbieranie danych i ankiety

Formularze Google to wszechstronne narzędzie, które pomaga uczniom zbierać dane do projektów grupowych. Uczniowie mogą tworzyć i udostępniać ankiety lub kwestionariusze swoim kolegom z klasy lub szerszej publiczności, a następnie przeglądać i analizować odpowiedzi w Arkuszach Google.

Forms oferuje również różne typy pytań, sprawdzanie poprawności odpowiedzi i konfigurowalne opcje projektowania, ułatwiając dostosowywanie formularzy do konkretnych potrzeb projektu.

Wskazówka: Formularze Google umożliwiają współpracę, ale nie mają historii wersji. Nie ma również możliwości wstawiania komentarzy do formularza Google. Zaplanuj pytania i szczegóły formularza w dokumencie Google, zanim zmienisz go w formularz.

Google Meet: wirtualne spotkania i burze mózgów

Google Meet umożliwia uczniom organizowanie wirtualnych spotkań w celu prowadzenia dyskusji grupowych, sesji burzy mózgów i prezentacji. Oferując funkcje udostępniania ekranu i pokoju podgrup, Google Meet zapewnia uczniom możliwość współpracy, nawet jeśli fizycznie nie znajdują się w tym samym miejscu.

Google Meet umożliwia uczniom przeprowadzanie wywiadów lub uzyskiwanie wskazówek od zewnętrznych ekspertów. Pomóż uczniom organizować nadzorowane spotkania Google Meet z członkami społeczności.

Wskazówka: Google Meet można rozpocząć w Dokumentach lub Prezentacjach Google. Uczniowie pracujący nad swoimi projektami poza zajęciami mogą zwiększyć produktywność, zaczynając od wspólnego dokumentu i angażując członków grupy w opracowywanie treści.

Dysk Google: przechowywanie i udostępnianie plików

Dysk Google służy jako centralne centrum do organizowania i przechowywania wszystkich plików związanych z projektami, zapewniając uczniom łatwy dostęp i udostępnianie dokumentów, prezentacji i innych zasobów.

Nauczyciele mogą tworzyć foldery współdzielone dla każdej grupy, ustawiać uprawnienia i monitorować postępy przez cały czas trwania projektu.

 • 10 sposobów wykorzystania EdTech do podniesienia poziomu nauki

  10 sposobów wykorzystania EdTech do podniesienia poziomu nauki

  W dzisiejszym dynamicznym środowisku cyfrowym ważne jest przygotowanie uczniów do biegłości w posługiwaniu się technologią. Jednak „bez papieru to pedagogika”. Skupienie się wyłącznie na zastąpieniu tradycyjnych zasobów zasobami cyfrowymi grozi przeoczeniem prawdziwego potencjału EdTech. Zamiast tego powinniśmy skupić się na wykorzystaniu technologii edukacyjnych w celu podniesienia poziomu doświadczeń edukacyjnych naszych uczniów. Wykorzystując moc EdTech, możemy promować współpracę, krytyczne myślenie, kreatywność i zindywidualizowaną naukę — ostatecznie tworząc bardziej angażujące i dynamiczne środowisko w klasie. Zastanów się, jak wykorzystać EdTech do podniesienia poziomu nauczania.

 • Płaca nauczyciela jest głupia

  Płaca nauczyciela jest głupia

  Próba porównania harmonogramów wynagrodzeń nauczycieli jest głupia. 30 lat w 10 kolumnach i jak widzisz porównanie stanu do stanu przy tak zróżnicowanych kosztach utrzymania? Stworzyłem arkusz kalkulacyjny, aby spróbować dokonać tych porównań, abyśmy mogli naprawdę zobaczyć, dlaczego wynagrodzenie nauczyciela jest głupie.

 • Farkle będzie uczyć uczniów strategii

  Farkle będzie uczyć uczniów strategii

  Użyj gry Farkle, gry w kości, aby nauczyć uczniów, jak przekazywać swoje strategie. Pozwoli ci to skupić się na zwiększeniu krytycznego myślenia w klasie.

 • Czy sztuczna inteligencja sprawi, że szkoła stanie się przestarzała?

  Czy sztuczna inteligencja sprawi, że szkoła stanie się przestarzała?

  Czy AI będzie końcem nauczania i szkoły? Nie ma wątpliwości, że są rzeczy, które sztuczna inteligencja potrafi robić lepiej niż człowiek. Co więc stanie się rolą szkoły lub czy sztuczna inteligencja sprawi, że szkoła stanie się przestarzała?

 • BookWidgets: Zmieniający zasady gry nauczyciele nie mogą się oprzeć

  BookWidgets: Zmieniający zasady gry nauczyciele nie mogą się oprzeć

  W miarę rozwoju technologii edukacyjnych innowacyjne narzędzia odgrywają coraz ważniejszą rolę w klasach na całym świecie. Wśród tych narzędzi BookWidgets okazał się nieocenionym źródłem informacji dla nauczycieli, którzy chcą ulepszyć swoje lekcje i zaangażować uczniów w kreatywny i interaktywny sposób. BookWidgets: Zmieniający zasady gry nauczyciele nie mogą się oprzeć

 • Innowacyjne nauczanie z ChatGPT (AI)

  Innowacyjne nauczanie z ChatGPT (AI)

  Niezależnie od tego, czy korzystasz z ChatGPT, Google Bard, Bing (czyli ChatGPT), czy innego chatbota opartego na sztucznej inteligencji, który zmieni sposób nauczania! Dzięki chatbotom możesz nie tylko zaoszczędzić czas, ale także wprowadzić innowacje w swoim nauczaniu. ChatGPT może wykonać część ciężkiej pracy, aby pomóc Ci w tworzeniu kreatywnych planów lekcji i projektów. Innowacyjne nauczanie z ChatGPT (AI)