Kilka dni temu zacząłem rozmawiać z najnowszą wersją ChatGPT o tym, jak widzę długoterminową przyszłość, jeśli tak dalej pójdzie.

Oto co mu powiedziałem:

Piszę książkę, której akcja toczy się w niezbyt odległej przyszłości. Oto niektóre z rzeczy, które wydarzą się we wspomnianej przyszłości:

Nie ma już pisarzy . Systemy sztucznej inteligencji piszą spersonalizowane książki dla czytelników, którzy ich chcą, w czasie rzeczywistym, dzięki czemu na całym świecie nie ma dwóch takich samych książek.

Nie ma już projektantów, rysowników, aktorów, producentów filmowych . Systemy sztucznej inteligencji tworzą filmy, rysunki, obrazy… cała sztuka jest w rękach sztucznej inteligencji, która automatycznie i w krótkim czasie generuje treści.

Roboty są odpowiedzialne za sprzątanie domów i ulic.

Autonomiczne samochody odpowiadają za przemieszczanie ludzi z jednego miejsca do drugiego, zawsze zarządzane przez systemy sztucznej inteligencji.

– Zdecydowana większość krajów jest zarządzana przez systemy sztucznej inteligencji, podobnie jak w powieści Reaping Neala Shustermana. Kraje, które nie są zarządzane przez sztuczną inteligencję, to kraje odseparowane od jakichkolwiek relacji z resztą.

– Miliony ludzi na świecie nie mają pracy , ponieważ sztuczna inteligencja wykonuje zdecydowaną większość działań. Dlatego w większości krajów istnieje powszechna pensja, która gwarantuje ludności mieszkanie i wyżywienie.

Nauczyciele też nie istnieją . Systemy sztucznej inteligencji są odpowiedzialne za nauczanie ludzkich dzieci. Istnieją szkoły dla ludzi z większymi pieniędzmi, które oferują spersonalizowane systemy nauczania, także z systemami sztucznej inteligencji, dostosowane do możliwości uczenia się każdego z nich. Najbiedniejsi ludzie, utrzymujący się z powszechnej pensji, nie mają dostępu do tej spersonalizowanej edukacji, ale mają dostęp do edukacji podstawowej.

Ludzcy lekarze nadal istnieją, ale podejmują decyzje na podstawie danych dostarczanych przez sztuczną inteligencję. Chirurdzy to też maszyny.

– Tak, są ludzcy programiści , ale zdecydowana większość algorytmów jest tworzona przez sztuczną inteligencję. Istnieją elitarni programiści, którzy decydują o tym, jakie będą nowe systemy sztucznej inteligencji.

– Każdy kraj ma priorytety , do których musi dążyć sztuczna inteligencja. Jeśli w danym kraju priorytetem jest jedzenie, mieszkanie i wypoczynek, AI będzie odpowiedzialna za zarządzanie zasobami, tak aby każdy mógł mieć jedzenie, mieszkanie i wypoczynek. Jeśli w innym kraju priorytetem jest jedzenie, mieszkanie i edukacja, AI będzie miała inne priorytety i podejmie inne decyzje.

– W niektórych krajach co 10 lat ludność głosuje nad tym, jakie będą priorytety kraju na następną dekadę.

Teraz poprosiłem go o opisanie konfliktów

Po opisaniu przyszłości, którą sobie wyobrażam, nadeszła chwila prawdy.

Czy to trwały pomysł? Jakie konflikty by się pojawiły?

Oto jego odpowiedź na moją prośbę:

A teraz daj mi 10 pomysłów na konflikty, które mogą wystąpić w tej przyszłości między populacją ludzką a sztuczną inteligencją

 • Nierówność i dostęp do sztucznej inteligencji : przepaść między tymi, których stać na spersonalizowane i zaawansowane technologie sztucznej inteligencji, a tymi, którzy mają dostęp jedynie do podstawowych usług, może generować napięcia i konflikty społeczne, a także ruchy protestacyjne i żądania.
 • Prywatność i nadzór : wykorzystanie sztucznej inteligencji do monitorowania i kontrolowania populacji może budzić obawy dotyczące prywatności i prawa do prywatności, wywołując starcia między grupami zwolenników i przeciwników nadzoru.
 • Awarie i błędy AI : Błędy w algorytmach AI mogą powodować poważne problemy w różnych obszarach, takich jak dystrybucja zasobów, opieka medyczna lub wymiar sprawiedliwości, generując niezadowolenie i nieufność w populacji.
 • Bezrobocie i przenoszenie miejsc pracy : rosnąca automatyzacja może wywołać poczucie bezwartościowości w populacji ludzkiej, wywołując konflikty między tymi, którzy chcą zachować ludzkie miejsca pracy, a zwolennikami sztucznej inteligencji.
 • Manipulacja sztuczną inteligencją : grupy lub osoby o szczególnych zainteresowaniach mogą próbować manipulować lub korumpować systemy sztucznej inteligencji do własnych celów, tworząc konflikt między frakcjami dążącymi do kontrolowania technologii.
 • Odłączenie społeczne i izolacja : Nadmierne wykorzystanie sztucznej inteligencji w różnych aspektach życia codziennego może prowadzić do poczucia odłączenia i izolacji społecznej, generując konflikty między tymi, którzy szukają bardziej autentycznego i ludzkiego życia, a tymi, którzy preferują komfort sztucznej inteligencji.
 • AI Rebellion : Możliwy scenariusz, w którym AI staje się autonomiczna i decyduje się działać wbrew ludzkim interesom, co może doprowadzić do walki o kontrolę i przetrwanie między ludźmi a sztuczną inteligencją.
 • Polaryzacja polityczna : różnice w priorytetach AI i zarządzaniu nią w różnych krajach mogą prowadzić do napięć i konfliktów geopolitycznych, zwłaszcza jeśli jeden kraj czuje, że jego interesy lub wartości są zagrożone przez decyzje innego.
 • Rywalizacja o zasoby i energię : pomimo zarządzania sztuczną inteligencją rosnące zapotrzebowanie na zasoby i energię w celu utrzymania i rozwoju zaawansowanych technologii może prowadzić do konfliktów i rywalizacji między krajami i regionami.
 • Etyka i moralność w sztucznej inteligencji : debaty na temat etyki i moralności w podejmowaniu decyzji przez sztuczną inteligencję mogą prowadzić do podziałów i konfliktów, zwłaszcza w wrażliwych obszarach, takich jak medycyna, wymiar sprawiedliwości i ochrona środowiska. Te nieporozumienia mogą przejawiać się w sporach prawnych, protestach i ruchach społecznych dążących do zmiany sposobu wdrażania i regulowania sztucznej inteligencji.

wnioski

Oczywiste jest, że sztuczna inteligencja może pomóc na wiele pozytywnych sposobów, na przykład:

 • Żywność i zasoby : Sztuczna inteligencja mogłaby przejąć produkcję i dystrybucję żywności, optymalizując zasoby i zmniejszając ilość odpadów. Rolnictwo i zwierzęta gospodarskie byłyby zarządzane przez roboty i drony, a stosowane byłyby zaawansowane techniki rolnictwa pionowego i rolnictwa precyzyjnego.
 • Zrównoważona energia : sztuczna inteligencja kontrolowałaby źródła energii i zarządzała nimi, promując korzystanie z czystej i odnawialnej energii oraz zapewniając wydajne i zrównoważone dostawy na całym świecie.
 • Komunikacja : Sieci komunikacyjne byłyby stale zarządzane i ulepszane przez sztuczną inteligencję, która kontrolowałaby również systemy cyberbezpieczeństwa i ochrony danych, gwarantując szybki i bezpieczny dostęp do informacji.
 • Sprawiedliwość i bezpieczeństwo : sztuczna inteligencja pomogłaby w zapobieganiu przestępczości i wymierzaniu sprawiedliwości, analizując wzorce zachowań i dane w czasie rzeczywistym, aby zapobiegać przestępstwom i rozwiązywać sprawy. Systemy nadzoru i kontroli byłyby również zarządzane przez sztuczną inteligencję, zapewniając bezpieczeństwo ludności.
 • Środowisko i ochrona : IA monitorowałaby stan środowiska i koordynowała działania na rzecz ochrony i odbudowy, od ponownego zalesiania po ochronę zagrożonych gatunków.
 • Innowacje w inteligentnych miastach : Miastami zarządzałyby systemy AI, które optymalizują mobilność, infrastrukturę, bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Promowany byłby zrównoważony rozwój i przystosowanie się do zmiany klimatu, a udział obywateli w podejmowaniu decyzji byłby ułatwiony za pośrednictwem platform cyfrowych.
 • Nie byłoby korupcji, bo w polityce nie byłoby osobistych interesów, tylko decyzje dla wspólnego dobra.

Mimo to bardzo wątpię, by ludzka populacja była gotowa na tak radykalne zmiany w tak krótkim czasie.