Muzyka generowana przez sztuczną inteligencję była przedmiotem kontrowersji w branży muzycznej. Chociaż niektórzy artyści, tacy jak Holly Herndon i YACHT, używali sztucznej inteligencji jako narzędzia twórczego, inni, na przykład Universal Music Group, wypowiadali się przeciwko jej używaniu. Kwestia ta rodzi pytania o etykę i zgodę w tworzeniu muzyki, a także wpływ ekonomiczny na artystów.

Powstanie muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję

Muzyka generowana przez sztuczną inteligencję stała się rzeczywistością dzięki zdolności algorytmów do analizowania ogromnych ilości danych i tworzenia oryginalnych kompozycji. Chociaż niektóre z tych utworów były krytykowane za brak oryginalności, inne zostały okrzyknięte za kreatywność i umiejętność przekraczania granic tego, co liczy się jako muzyka.

Holly Herndon i YACHT to dwa przykłady artystów, którzy wykorzystali sztuczną inteligencję jako narzędzie twórcze. Herndon stworzył Holly+, platformę, która pozwala każdemu tworzyć muzykę deepfake przy użyciu własnego głosu, podczas gdy YACHT trenował sztuczną inteligencję na podstawie 14 lat swojej muzyki i zsyntetyzował wyniki na swoim albumie Chain Tripping. Sztuczna inteligencja stała się narzędziem do odkrywania nowych możliwości w muzyce i sposobu, w jaki artyści mogą wchodzić w interakcje z własnymi dziełami.

Masz kilka przykładów w tym artykule i nie zapominaj, że nadchodzi MusicLM od Google.

Etyczne i prawne obawy związane z muzyką generowaną przez sztuczną inteligencję

Tworzenie muzyki za pomocą sztucznej inteligencji wzbudziło obawy dotyczące zgody i etyki w branży muzycznej. Niektórzy artyści nie wiedzą, że ich głosy lub kreacje mogą być wykorzystywane przez sztuczną inteligencję, dopóki nie jest za późno. Kwestie zgody obejmują również kwestie własności intelektualnej i praw autorskich.

Artyści już teraz borykają się z trudnościami finansowymi z powodu pandemii i niskich opłat za streaming, co sprawia, że sztuczna inteligencja stanowi dodatkowe zagrożenie. Muzycy i wytwórnie płytowe starają się znaleźć sposoby ochrony swoich praw i zapewnić im odpowiednią rekompensatę za korzystanie z ich dzieł. Chociaż można argumentować, że muzyka generowana przez sztuczną inteligencję należy do kategorii dozwolonego użytku, eksperci prawni uważają, że ta obrona raczej nie będzie skuteczna w praktyce.

W miarę rozwoju technologii muzyka generowana przez sztuczną inteligencję prawdopodobnie stanie się bardziej powszechna. Ważne jest, aby przemysł i artyści zajęli się kwestiami etycznymi i prawnymi, aby zapewnić ochronę praw twórców i wspieranie kreatywności. Chociaż trudno przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja, jest prawdopodobne, że w przyszłości sztuczna inteligencja nadal będzie ważnym narzędziem do tworzenia muzyki.

Muzyka generowana przez sztuczną inteligencję rodzi interesujące pytania o rolę technologii w kreatywności i sztuce, więc nadal będzie to wspólny temat w WWWhatsnew.