Hacker AI to rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które skanuje kod źródłowy w celu zidentyfikowania potencjalnych słabych punktów bezpieczeństwa, które mogą zostać wykorzystane przez hakerów lub złośliwe podmioty. Identyfikując te luki, organizacje mogą podjąć kroki w celu rozwiązania problemów i zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa.